Департамент туралы Ереже

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитеті
Төрағасының 2019 жылғы
«22» шілдесіндегі № 350 бұйрығына қосымша

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаменті туралы ереже

 

1. Жалпы ережелер