Департамент туралы Ереже

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитеті
Төрағасының м.а. 2018 жылғы
«27» шілдедегі № 388 бұйрығына
   қосымша

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер
департаменті туралы ереже

 

1. Жалпы ережелер