Ақпараттық хабарламалар

1. Оңалту  рәсіміне іс қозғалғандығы туралы хабарландыру
2. Оналту рәсімін қолдану және уақытша әкімшімен кредиторлардың толаптарын қабылдау тәртібі туралы хабарламасы
3.