Date of publication: 13.04.2015 13:10
Date of changing: 13.12.2016 11:49

   

Құрметті салықтөлеушілер!!!

 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу және кедендік әкімшілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 26-VI Заңымен Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексіне (Салық кодексі) келесі өзгерістер енгізілген:

  1. 439-бабына – шаруа немесе фермер қожалықтары бұрын осы арнаулы салық режимі қолданылатын қызметінде пайдаланылған активтерін сату кезінде бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін сақтап қалу бөлігінде;
  2. 448-бабына ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер және ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режимін қолдану үшін жеке меншік (жер пайдалану құқығы) жер учаскелерінің міндетті түрде болу шарттарын алып тастау бөлігінде;

Аталған өзгерістер 2017 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енеді.

Сонымен қатар, Салық кодексінің 450-бабының 1 тармағына сәйкес Салық кодексінің 63 тарауымен анықталған арнаулы салық режимін қолдану үшін, жалпыға бірдей белгіленген тәртіптен немесе басқа да арнаулы салық режимінен ауысқан жағдайда салық төлеушi арнаулы салық режимін қолданудың бірінші жылының алдындағы жылдың 10 желтоқсанынан кешіктірмей қолданылатын салық салу режимi туралы хабарламаны орналасқан жері бойынша салық органына ұсынады.

Жоғарыда көрсетілген күннен кейін ағымдағы күнтізбелік жылдың 31 желтоқсанына дейін жер учаскесіне құқық туындаған жағдайда осы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде салық органына қолданылатын салық салу режімi туралы хабарлама ұсынылады.

Жаңадан құрылған (пайда болған) салық төлеушілер арнаулы салық режімiн қолдану үшiн Салық кодексінің 577-бабының 3-тармағына сәйкес тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтiнiшпен бір мезгілде қолданылатын салық салу режімi туралы хабарламаны салық органына тапсырады.

Осылайша, жеке меншік (жер пайдалану құқығы) жер учаскелерінің болмауы салдарынан көрсетілген арнаулы салық режимін қолданбаған ауыл шаруашылық кооперативтерін, егер 2017 жылдан бастап аталған салық салу режимін қолдануды шешкен жағдайда хабарлама жолдаудың қажет екендігі туралы ескертуді ағымдағы жылдың 10 желтоқсанына дейін жедел түрде ескерту қажет.

Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін бірыңғай жер салығын төлеу негізінде арнаулы салық режимін қолдану туралы хабарлама жолдау үшін салық заңнамасында күнтізбелік күні анықталмаған. Аталған салық салу режиміне ауысу тәртібі Салық кодексінің 441-бабымен анықталған.

Сондай-ақ, Салық кодексінің жоғарыда көрсетілген бабының 1-тармағының ережелеріне сәйкес салық салудың жалпыға бірдей белгіленген тәртібінен немесе өзге де арнаулы салық режімінен ауысқан кезде дара кәсіпкерлер үшін – қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама табыс етілген айдан кейінгі айдың бірінші күні аталған арнаулы салық режимін қолдануды бастау күні болып табылады.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 448-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес:

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері мынадай салық салу режімдерінің бірін дербес таңдауға құқылы:

   -ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну кооперативтері үшін арнаулы салық режімі (бұдан әрі - арнаулы салық режімі);

     - оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режімі;

-жалпыға бірдей белгіленген тәртіп.

Арнаулы салық режімі:

1) ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалардың:

      жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, өзі өндірген аталған өнімдерді қайта өңдеу және өткізу;

      толық тізбекті (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығының, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, сондай-ақ өзі өндірген аталған өнімдерді қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне;

 

Сонымен қатар, 448-бап келесі тармақпен толықтырылды (2015 жылдың 1-ші қаңтарында күшіне енгізілді)

1-1.                  Жеке меншік және (немесе) жер пайдалану құқығындағы (кейінгі жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде, салық төлеушіге арнаулы салық режимін қолдану құқығы беріледі.

  Осы тармақтың талабы омарта шаруашылығының өнімін өндіру, сондай-ақ өз өндірісінің көрсетілген өнімін қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын салық төлеушіге қолданылмайды.

Аталған баптың 2-тармағына енгізілген өзгерістерге байланысты селолық тұтыну кооперативтеріне келесілер:

1) мүшелері (пайшылары) тек шаруа немесе фермер қожалықтары болып табылатын; 
      2) жылдық жиынтық табысының кемінде 90 пайызын осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында аталған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алуға жататын (алынған) табыстар құрайтын селолық тұтыну кооперативтері жатады.

Егер осы арнаулы салық режимін қолдану жылының қорытындылары бойынша осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында белгіленген шарттар орындалмаса, салық төлеуші:
      1) корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, мүлiк салығын, көлiк құралдары салығын осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережені қолданбай, жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен есептеуге;
      2) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, осы Кодекстің 70-бабына сәйкес тиісті салық кезеңдері үшін осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережені қолданбай, жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен корпоративтік табыс салығы, қосылған құн салығы, әлеуметтік салық, мүлік салығы, көлік құралдары салығы бойынша қосымша салық есептілігін табыс етуге міндетті.

 Мыналардың: 
      1) еншiлес ұйымдары, құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғаның; 
      2) арнаулы салық режимін қолданатын басқа да заңды тұлғалардың үлестес тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның;
       3) мүшелері (пайшылары) басқа селолық тұтыну кооперативтердің;
      4) Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.

Осы тармақтың мақсаттары үшін үлестес тұлға болып: 
      1) шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) басқа заңды тұлға қабылдайтын шешімге, оның ішінде шартқа және (немесе) өзге мәмілеге байланысты, ықпал етуге құқығы бар заңды тұлға; 
      2) басқа заңды тұлғаға қатысты шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) оның ішінде шартқа және (немесе) өзге мәмілеге байланысты ықпал етуге құқығы бар заңды тұлға танылады. 

 Корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтiк салықты, мүлiк салығын, көлiк құралдары салығын есептеу үшін салық кезеңi осы Кодекстің 148, 269, 363, 370 және 401-баптарына сәйкес айқындалады.

Бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының сомасын айқындау мақсатында:
      1) есепке жатқызылатын қосылған құн салығының есептi салық кезеңiнiң басында өсу қорытындысымен қалыптасқан сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып түсуi (бұдан әрi – қосылған құн салығының асып түсуi) болмаған жағдайда – бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының осы Кодекстiң 266-бабына сәйкес есептелген сомасы 70 пайызға азайтылады;
      2) есептi салық кезеңiнiң басында өсу қорытындысымен қалыптасқан қосылған құн салығының асып түсуі болған жағдайда – бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының осы Кодекстiң 266-бабына сәйкес есептелген сомасының есепті салық кезеңінің басында өсу қорытындысымен қалыптасқан қосылған құн салығының асып түсу сомасынан асып түсуі 70 пайызға азайтылуға жатады.

Салық төлеу және салық есептiлiгiн табыс ету 
                 мерзiмдерi      Осы Кодекстің 451-бабында көрсетілген салықтарды бюджетке төлеу және олар бойынша салық есептiлiгін табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізіледі.